Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính Quý II năm 2016.
(Đề nghị xem trong file đính kèm)
Trân trọng!

201707201525

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *