Các phương thức vận tải thông dụng

Cùng với sự phát triển của chuỗi cung ứng, vai trò của logistics trong việc vận tải hàng hóa ngày càng trở nên quan trọng.  Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương thức vận tải thông dụng trên thế giới thông qua một số cách thức vận tải và phương tiện vận tải.

vận tải thông dụng

Các thuật ngữ vận tải thông dụng

 • Multimodal (Vận tải đa phương tiện): sự vận tải hàng hóa bởi ít nhất 2 phương thức vận tải.
 • Intermodal (trung chuyển): dùng một phương tiện với nhiều phương thức vận tải.
 • Block train: dùng toàn bộ một tàu để trở hàng (không cần tập kết hay bốc dỡ hàng).
 • Single-wagon: vận tải bằng tàu gồm nhiều toa đơn khác xuất xứ và khác đích đến.
 • Piggyback: vận tải bao gồm vận tải đường bộ và đường sắt mà tàu trở toàn bộ xe tải (motor lorries), xe móc kéo (trailers) và các công rời (swap-body).
 • Unaccompanied: người lái xe không ở cùng phương tiện trong khi được vận tải bằng đường sắt hoặc phà.

Các phương tiện vận tải thông dụng

 • Swap-body: công rời.
 • Container ship: tàu công.
 • Grappler lift: trục nâng hàng.
 • Road-railer trailer: xe rơ moocs đường bộ đường sắt.
 • River barge: xà lan sông.
 • LGV (large goods vehicle): xe trở hàng lớn.