Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2018

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.
Đề nghị xem trong file đính kèm. Trân trọng cảm ơn!