Báo cáo tài chính quý IV Cty Cp Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi quý cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý IV năm 2018.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!