Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 của Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cám ơn!