Báo cáo tài chính quý II/2019 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính quý II/2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cám ơn!