Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2019

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

BC tinh hinh quan tri cong ty niem yet nam 2019