Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính quý IV năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!