Báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics VIệt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý I/2018.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

(BC tai chinh quy I-2018)

Trân trọng cảm ơn!