Báo cáo tài chính quý I-2021

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo tài chính quý I-2021.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!