Báo cáo tài chính năm 2017 của Cty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

(Đề nghị xem trong file đính kèm) BC tai chinh nam 2017

Trân trọng cảm ơn!