Báo cáo tài chính bán niên 2018 Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

BC tai chinh ban nien