Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét

 Kính gửi: Quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét.
(Đề nghị xem trong file đính kèm)
Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *