Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ

Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ và những vấn đề liên quan. Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ là hình thức mà hàng hoá được các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng lại giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Doanh nghiệp xuất khẩu gồm cả các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ
Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ

Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ bao gồm: Theo Điều 86 – Thông tư số 38/2015/TT-BTC về “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” thì hàng hóa xuất khẩu tại chỗ bao gồm 3 loại:

 1. Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;
 2. Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
 3. Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu tại chỗVới loại hình xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ, thủ tục hải quan được quy định tại:
  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTC – Điều 86 & 16

  Hồ sơ hải quan – Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ

  Hồ sơ hải quan được quy định chi tiết tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ bản gồm các chứng từ:

  • Tờ khai hải quan
  • Hợp đồng mua bán
  • Hóa đơn thương mại, hoặc hóa đơn GTGT (với DN trong nội địa xuất vào Khu chế xuất)
  • Chứng từ vận tải
  • Kiểm tra chất lượng (nếu hàng thuộc diện phải kiểm tra)
  • Chứng từ khác (nếu có)…

  Thủ tục hải quan – Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ

  Bước 1: Doanh nghiệp xuất khẩu khai hải quan

  Dựa trên cơ sở hợp đồng đã được ký với thương nhân nước ngoài có chỉ định giao hàng tại Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu phải kê khai đầy đủ các tiêu chí tương ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu trên tờ khai.

  Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ

  Sau khi các doanh nghiệp xuất khẩu đã hoàn thiện đầy đủ các tờ khai và đến Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục để đăng ký làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ phù hợp đối với loại hình xuất nhập khẩu sau khi nhận đủ hàng.

  Bước 3: Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu

  Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn bao gồm: nộp tờ khai, tính thuế, niêm phong mẫu hàng (nếu có), xác nhận đã làm thủ tục, giao doanh nghiệp và lưu trữ hồ sơ, thông báo cho Cục Thuế địa phương nơi theo dõi thuế của doanh nghiệp biết.

  Bước 4: Doanh nghiệp xuất khẩu

  Lúc này, doanh nghiệp xuất khẩu phải nhận hồ sơ đã được làm thủ tục chuyển cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất để đăng ký làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ.

  Bước 5: Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu

  Chi cục hải quan sẽ tiếp nhận tờ khai hải quan, cùng các chứng từ khác thuộc hồ sơ xuất khẩu tại chỗ. Sau đó, tiếp tục tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, phù hợp với từng loại xuất khẩu, nhập khẩu, thuế phí ( nếu có).

  Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
  Mr Việt : 0943.064.205