Xu thế phát triển hiện nay của 3P logistics (3PLs)

  • Thực trạng của 3P logistics toàn cầu

Vài năm trước đây, nhiều công ty chỉ thuê ngoài một phần hệ thống logistics đặc biệt là các dịch vụ phân phối và dịch vụ kho bãi. Một công ty thường có một vài bên thứ ba chuyên cung cấp dịch vụ logistics (3P logistics). Tuy nhiên, toàn cầu hóa thương mại và sự gia tăng cầu đã dẫn tới một bước nhảy vọt trong khái niệm và quản trị logistics. Điều này có tác động không chỉ với nhà sản xuất mà còn với nhà cung ứng dịch vụ logistics.

  • Yêu cầu đặt ra và xu thế phát triển với 3P logistics

Trong tương lai khi các nhà sản xuất được lưu ý tới, hoạt động quản trị logistics sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Cho tới thời điểm hiện tại, các nhà sản xuất hiểu rằng thuê các nhà cung cấp dịch vụ logistics đơn lẻ sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, họ cần những giải pháp logistics mang tính chất chuỗi dịch vụ từ các nhà cung ứng logistics. Đồng thời, các nhà cung ứng dịch vụ logistics (3P logistics) cũng cần phải đa dạng hóa giải pháp logistics để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay, các nhà cung ứng dịch vụ logistics (3P logistics) đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn và sự cạnh tranh trên thị trường ngày một lớn hơn. Một vài năm trở lại đây, chính áp lực cạnh tranh về giá đã dẫn đến sự suy giảm về lợi nhuận của các nhà cung ứng logistics. Do đó, các nhà cung ứng logistics đưa ra nhiều hơn các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng. Do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường logitics, các chuyên gia nhận định rằng chỉ có những nhà cung ứng lớn mới có thể hoạt động hiệu quả trong tương lai.

Những nhà cung ứng logistics lớn có thể cung cấp cho khách hàng chuỗi dịch vụ cung ứng và những giải pháp trọn gói. Những dịch vụ này bao gồm dịch vụ chuyển tiếp, dịch vụ vận tải, dịch vụ hợp nhất, khai báo hải quan, dịch vụ kho bãi, dịch vụ phân phối cũng như hàng loạt các giá trị gia tăng.

Người dịch: Nguyễn Hoàng Nam

Mail: nhnam@vinalineslogistics.net

Nguồn: Oxford.