Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng là gì. Lần đầu tiên tôi nhin thấy khái niệm này trên trang diễn đàn vận tải là dân ngoại đạo nhưng có duyên với giao thông nên tôi bắt đầu tìm hiểu và ghi lại những gì mình đã đọc được nhằm mục đích chia sẻ lại cho thế hệ sau của Vinalines Logistics. (To be continued)