Thủ tục nhập khẩu vật liệu nha khoa

Thủ tục nhập khẩu vật liệu nha khoa đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu vật liệu nha khoa
Thủ tục nhập khẩu vật liệu nha khoa

Về chính sách mặt hàng – Thủ tục nhập khẩu vật liệu nha khoa

– Nếu mặt hàng trên thuộc Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành theo Điều 4 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01  năm 2006 của Chính phủ thì phải xin Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành mới được nhập khẩu;
– Trường hợp mặt hàng trên là trang thiết bị y tế thì thực hiện theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiế bị y tế. Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Y tế để được giải quyết theo thẩm quyền.

Về thủ tục hải quan – Thủ tục nhập khẩu vật liệu nha khoa

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.