Thủ tục nhập khẩu thịt bò Cát Lái

Thủ tục nhập khẩu thịt bò nhanh gọn đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

 Thủ tục nhập khẩu thịt bò
Thủ tục nhập khẩu thịt bò

1.    Về chính sách mặt hàng – Thủ tục nhập khẩu thịt bò
–    Điều 1 Chương II Mục 2 Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: “Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật quy định tại mục I của Danh mục này ở dạng tươi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, đông lạnh, đóng hộp;”
–    Điểm 1 công văn số 4058/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2010 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
“Đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu:
Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng nhập khẩu các loại phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh; kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan hàng hóa.
Chi cục Hải quan cửa khẩu chỉ thông quan hàng hóa khi đã có kết quả được nhập khẩu của cơ quan kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.”
Đề nghị bạn căn cứ theo các quy định dẫn trên để thực hiện.
2.    Về thủ tục hải quan – Thủ tục nhập khẩu thịt bò
–    Đối với thủ tục hải quan truyền thống: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Từ ngày 01/11/2013, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
–    Đối với thủ tục hải quan điện tử: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
3.    Về thuế nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu thịt bò
Căn cứ theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, mặt hàng với mã hàng hóa 0202.30.00 có thuế suất thuế nhập khẩu 14%.

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Ms. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com