Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả

Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả
Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả

Về chính sách mặt hàng – Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả

Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên thì mặt hàng rau, củ, quả không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, cũng không thuộc đối tượng hàng hóa phải xin giấy phép khi nhập khẩu.

Về hồ sơ hải quan – Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (thủ tục hải quan điện tử).

Thủ tục nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2001, Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC dẫn trên.

Kiểm dịch thực phẩm – Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả

Ngoài ra, khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, mặt hàng rau, củ, quả thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thực vật trước khi thông quan theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012. Mặt hàng rau, củ, quả thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan (đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu rau, củ, quả vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC

Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com
Mrs. Mai: 0904.028.789 – nttmai@vinalineslogistics.com.vn