Thủ tục nhập khẩu máy phát điện

Thủ tục nhập khẩu máy phát điện đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu máy phát điện
Thủ tục nhập khẩu máy phát điện

Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu máy phát điện: Tham khảo thông tư 14/2005/TT -BTC ngày 30/1/2015; Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011; Công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016; Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 3/12/2014;

Thủ tục nhập khẩu máy phát điện: Máy phát điện nhập khẩu kiểm tra chất lượng, quy chuẩn ký thuật trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Quy trình tiếp nhận và Thủ tục nhập khẩu máy phát điện: Công ty nhập khẩu cần cung cấp chứng từ sau:

  • Vận đơn (Bill)
  • Hóa đơn thương mại mà người mua thanh toán cho người bán hàng
  • Tờ khai trị giá (Invoice) + Phiếu đóng gói ( packing list)
  • Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nếu có
  • Chứng từ nhập khẩu (giấy chất lượng, kiểm dịch, COA…) nếu có
  • Tài liệu kỹ thuật (nếu có)

Công ty cổ phần Vinalines Logistics xử lý tất cả các vấn đề như tiếp nhận các chứng từ và tiến hành dịch vụ khai báo hải quan.

  • Truyền tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  • Thực hiện các chứng từ nhập khẩu (Chứng nhận hợp quy, dán nhãn năng lượng, giám định, đăng kiểm, chứng nhận VSATTP, công bố lưu hành sản phẩm, hun trùng, kiểm dịch thực vật và động vật, khai báo hải quan, làm C/O…)
  • Mở tờ khai hải quan
  • Thanh lý tờ khai

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy phát điện xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn