Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa

Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa
Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa

1/ Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa

Mặt hàng máy laser (mới 100%) không thuộc danh mục cấm nhập khẩu nên công ty có thể nhập khẩu như bình thường. Tuy nhiên để nhập khẩu Công ty cần tham khảo quy định sau đây:

– Căn cứ Phụ lục 1 danh mục trang thiết bị y tế Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế  quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

– Căn cứ Điều 3 Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định:

          “Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa

          1. Việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.

          2. Các trang thiết bị y tế không thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này được nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải bảo đảm hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.”

– Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/06/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Như vậy, đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu và bộ hồ sơ đi kèm để xác định hàng hóa có thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ y tế  hay không. Trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 30/2015/TT-BYT thì phải có giấy phép nhập khẩu. Trường hợp không thuộc phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 30/2015/TT-BYT thì không cần giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải bảo đảm hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Căn cứ PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ). Theo đó, các thiết bị y tế đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương.

2/Chính sách thuế – Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa

– Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm xuất khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

– Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa xuất khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

– Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo phân nhóm

+ Phân nhóm  9018: Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.

– Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

– Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.

– Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy laser trong ngành spa  xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – [email protected]
Mr Việt : 0943.064.205

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *