Thủ tục nhập khẩu máy khử trùng

Thủ tục nhập khẩu máy khử trùng đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu máy khử trùng
Thủ tục nhập khẩu máy khử trùng

1. HS code máy khử trùng, máy tiệt trùng và thuế nhập khẩu máy tiệt trùng

Mã HS code máy khử trùng, máy tiệt trùng cũng cần phân theo mục đích sử dụng.

  • HS code máy tiệt trùng dùng trong phòng thí nghiệm, y tế, phẫu thuật: 84192000
  • HS code máy khử trùng loại khác, tham khảo 84192200

2. Nếu máy tiệt trùng (thiết bị tiệt trùng phòng thí nghiệm, dùng trong y tế) sẽ cần phân loại thiết bị y tế loại C, không thuộc danh mục xin giấy phép nhập khẩu theo Thông tư 30.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu máy tiệt trùng sẽ theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

Bộ hồ sơ cơ bản gồm:

– Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

– Bill of Lading

– C/O nếu có

– Các chứng từ khác (nếu có)

3. Chính sách pháp lý:

+ Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

+ Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

+ Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 06/09/2018 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hợp nhất hai Thông tư số 38/2015/TT-BTC và 39/2018/TT-BTC kể trên.

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy khử trùng xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact: Mrs Hiền: 0904. 484. 034 – Thuhien.ttgd@gmail.com