Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô nhanh gọn đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô
Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

 • Thông tư 128/2013/TT-BTC của bộ tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông tư 196/2012/TT-BTC của bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
 • Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
 • Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

Điều kiện nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

Đơn vị tham gia nhập khẩu lốp xe cần làm thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm lốp xe phù hợp theo quy chuẩn quốc gia QCVN 36:2010/BGTVT đối với lốp xe mô tô xe gắn máy và QCVN 34:2011/BGTVT đối với lốp xe ô tô

Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

Hồ sơ công bố hợp quy  lốp ôtô

 • Giấy đăng ký kinh doanh .
 •  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
 • Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ
 • Mẫu sản phẩm

Hồ sơ – Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
 • Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
 • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
 • Giấy phép nhập khẩu
 • Tờ khai trị giá
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).
 • Thông tư 128/2013/TT-BTC của bộ tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông tư 196/2012/TT-BTC của bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
 • Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
 • Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

Điều kiện nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

Đơn vị tham gia nhập khẩu lốp xe cần làm thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm lốp xe phù hợp theo quy chuẩn quốc gia QCVN 36:2010/BGTVT đối với lốp xe mô tô xe gắn máy và QCVN 34:2011/BGTVT đối với lốp xe ô tô

Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

Hồ sơ công bố hợp quy lốp xe – Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

 • Giấy đăng ký kinh doanh .
 •  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
 • Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ
 • Mẫu sản phẩm

Hồ sơ thủ tục – Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
 • Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
 • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
 • Giấy phép nhập khẩu
 • Tờ khai trị giá
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).
 • VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com