Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh là một thủ tục hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng đông lạnh một cách chi tiết

1/ Về thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh:

1.1  Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan truyền thống:

– Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng đông lạnh thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu hàng đông lạnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 06 năm 2009 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

1.2  Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh hải  quan điện tử:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.

– Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 03 năm 2014 về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh
Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh

2/ Về thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh – kiểm dịch hàng đông lạnh:

* Ngoài thủ tục hải quan nêu trên, hàng hóa Doanh nghiệp nhập khẩu là thủy sản nên Doanh nghiệp cần tham khảo Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 7 năm 2012 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch để xác định hàng hóa đó của doanh nghiệp có thuộc diện phải kiểm dịch thủy sản.

– Việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003.

Để biết thêm thông tin về thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0365 022 066 (Mr Log Vinalines) – 0983 740 379 (Mrs Hà) – Hotline: 024 357 72047 – Ext:113 – 114

Email: dvha@vinalineslogistics.com.vn

info@vnll.vn