Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ

Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

 Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ
Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ

Về thủ tục Hải quan – Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ

Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Về thuế – Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ

Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và Quyết định số 3291/QĐ-BTC ngày 25/12/2009 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Tham khảo – Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì mặt hàng dây thép không gỉ có mặt cắt ngang trên 13 mm thuộc mã số 7223.00.10.00 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% và loại khác loại vừa nêu ở trên sẽ thuộc mã số 7223.00.90.00 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%. Từ mã số của hàng hóa, Doanh nghiệp có thể tra cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng sẽ là thuế suất ưu đãi đặc biệt.
Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu dây thép không gỉ xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com