Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa

Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa
Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa

1. Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa

Căn cứ Chương 2 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định về Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ … theo đó trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa, nếu thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu thì không được làm thủ tục hải quan, nếu mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương thì Công ty phải xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Công Thương trước khi xuất khẩu…

2. Danh mục mặt hàng hoá chất cấm xuất khẩu, hoặc xuất khẩu có điều kiện – Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa 

1./ Hoá chất cấm nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa

  • a) Hóa chất độc Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học  ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
  • b) Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

2./ Hoá chất theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương – Thủ tục nhập khẩu chất tẩy rửa

  • a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất. Hình thức quản lý: thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất và các Nghị định quy định chi tiết thi hành.
  • b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Hình thức quản lý: thực hiện theo quy định của Nghị định số 38/2004/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ.
  • c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành). Hình thức quản lý: Giấy phép xuất khẩu.
  • d) Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Hình thức quản lý: Giấy phép xuất khẩu.

– Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/04/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Cục Hóa chất- Bộ Công thương) hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma tuy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp.

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

Do mặt hàng hoá chất rất phức tạp, cần phải qua giám định mới biết được thành phần cấu tạo chính xác của hoá chất hoặc phải có tài liệu phân tích chi tiết để chứng minh. Vì vậy, trước khi làm thủ tục xuất khẩu đề nghị cần tham khảo các văn bản hướng dẫn về xuất khẩu hoá chất trên để thực hiện.