Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp

Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp
Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp

Về mã HS – Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp

Tham khảo các nhóm hàng sau:

– Phân nhóm 8451.30 “- Máy là và là hơi ép (kể cả ép mếch)”

– Mã HS 8516.40.10 “- – Loại được thiết kế sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi công nghiệp”

Để xác định chính xác mã số hàng hóa nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Về chính sách mặt hàng – Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp

Một số mặt hàng như bàn là… có trong Danh mục nhóm II thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 và phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/08/2011 của Bộ Công Thương “Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử” để thực hiện.

Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu bàn là công nghiệp

– Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

– Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC

Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com