Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản

Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản   được nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhỏ quan tâm. Để cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục hải quan hàng nông sản xuất khẩu, chúng tôi xin trích lược hướng dẫn của tổng cục hải quan như sau :

Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản
Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản

1. Về điều kiện tham gia hoạt động xuất khẩu – Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản  

 • – Theo Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” về Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, thì trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân (gồm các tổ chức, cá nhân) được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • – Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 thì:“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.”
 • – Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT thì cá nhân có thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại cơ quan Hải quan nếu đã có Mã số thuế, đồng thời trạng thái hoạt động của Mã số thuế là bình thường.
 • Như vậy, để có thể tham gia hoạt động xuất khẩu, bạn đọc phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT. Sau khi đăng ký kinh doanh, bạn đọc có thể vào địa chỉ http://gdt.gov.vn/wps/portal mục tra cứu thông tin người nộp thuế để kiểm tra trạng thái hoạt động của Mã số thuế.

2. VềThủ tục hải quan xuất khẩu nông sản  

 •  Tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” (đối với thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan điện tử dối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại” (đối với thủ tục hải quan điện tử).

3. Về thuế – Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản 

 •  Để biết mức thuế xuất khẩu phải nộp, trước hết cần xác định được mã số HS chi tiết của hàng hóa.

  Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Công ty CP Vinalines Logistics

  Điện thoại: 0365 022 066 (Mr Log Vinalines) – 0983 740 379 (Mrs Hà) – 0943201313 (Mrs Hiền)– Hotline: 024 357 72047 – Ext:113 – 114

  Email: dvha@vinalineslogistics.com.vn

  info@vnll.vn