Thủ tục C/O xuất khẩu đá basalt HS 68010000

Thủ tục c/o xuất khẩu đá basalt thành phẩm (code 6801 0000) sang Hàn quốc

1/Về thủ tục xuất khẩu: Thủ tục c/o xuất khẩu đá basalt

– Căn cứ Nghị định 187/2013/ND-CP ngày 20/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Theo đó, mặt hàng xuất khẩu nêu trên không thuộc diện cấm xuất khẩu nên làm thủ tục xuất khẩu bình thường. Tuy nhiên, để xuất khẩu sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng cần tham khảo quy định sau:

– Căn cứ điều 4 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng quy định:

          “Điều 4. Điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu.

          1. Khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 2 của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập, tái xuất).

          2. Khoáng sản có nguồn gốc như sau:

          a) Khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp phép…”.         Do không đủ thông tin về tên, bản chất hàng hoá nên đề nghị công ty xác định chính xác thực tế hàng hoá có nằm trong Danh mục Khoáng sản được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 1 của Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng hay không cũng như đảm báo các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra các chủng loại đá khác thuộc danh mục khoáng sản xuất khẩu theo Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 05/07/2016 của Bộ Công thương. tham khảo tiêu chuẩn chất lượng, thời hạn xuất khẩu thoả điều kiện tại Thông tư này để thực hiện.

2/Về thủ tục xin cấp C/O: Thủ tục c/o xuất khẩu đá basalt

Đối với C/O mẫu VK: Tham khảo Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

Thủ tục cấp C/O liên hệ đối tác nước ngoài vì tùy vào mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu của từng đối tác là khác nhau mà sẽ có yêu cầu khác nhau về việc xin cấp C/O mẫu AK hay VK. Theo đó, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O theo các quy định nêu trên để được xem xét giải quyết.

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn Thủ tục C/O xuất khẩu đá basalt thành phẩm HS 68010000

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Hà   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhàn   : 0911 030 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Thủ tục c/o xuất khẩu