Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt nam xin gửi tới quý Cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đề nghị xem trong file đính kèm. Trân trọng cảm ơn!

Thu moi dai hoi