Thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistíc Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!