Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cp Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo tới quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Thong bao tra co tuc 2018