Thông báo về việc sử dụng BS

Kính gửi: CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Để dịch vụ logistics của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam ngày càng hoàn thiện, được sự chỉ đạo của Ban điều hành Công ty. Bộ phận IT xin trân trọng thông báo về việc sử dụng BS để quản lý chuỗi công việc của CBNV nói chung và chuỗi cung ứng dịch vụ của Vinalines Logistics nói riêng.

  1. Tất cả các đối tượng CBNV đã được thông báo và có tài khoản buộc phải sử dụng BS trong công việc
  2. BS là phần mềm mang tính mở cao và cố gắng tối ưu hóa trong tất cả lĩnh vực hoạt động của Công ty và mục tiêu là tạo công cụ tốt nhất cho từng vị trí công tác của CBNV, vì thế trong quá trình sử dụng CBNV cần nâng cao ý thức nghiêm túc thực hiện, đồng thời đề cào tinh thần xây dựng để hoạt động quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ của Công ty ngày càng tốt hơn.
  3. Các bài hướng dẫn về sử dụng sẽ nằm trong chuyên mục này và được cập nhật trong phần mềm. Xin bấm chi tiết để xem