Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Trình

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Trình.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Thong bao mat so co dong (1)