Thông báo về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!