Thông báo quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc.

(Đềnghị xem trong file đính kèm QD bo nhiem lai ong Nguyen Viet Anh).

Trân trọng!