Tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông Tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm. Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *