Quy trình cấp C/O ưu đãi

Quy trình cấp C/O ưu đãi – Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

 Quy trình cấp C/O ưu đãi
Quy trình cấp C/O ưu đãi

Ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

Luồng Xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi, theo đó thương nhân được ưu tiên miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp C/O và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình đề nghị cấp C/O;
Tiêu chí xác định doanh nghiệp được áp dụng chế độ Luồng Xanh

Điều kiện áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi:

  • Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất nhập khẩu uy tín, hoặc
  • Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, hoặc
  • Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện dưới đây :

a) Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế đô Luồng Xanh

b) Có hệ thống lưu trữ hồ sơ ( hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử ) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP;

c) Có kinh nghiệp sử dụng C/O ưu đãi . Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử .Có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.
Chế độ ưu tiên của chế độ Luồng Xanh

Theo điều 5 ,Thông tư 15/2018/TT-BCT, những ưu tiên của chế độ Luồng Xanh
1.Ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi:

-Doanh nghiệp được miễn, giảm một số chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP

–Doanh nghiệp chỉ cần nộp bản giấy chứng từ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1

– Doanh nghiệp được phép nộp bản điện tử chứng từ quy định từ điểm c đến điểm e khoản 1;

– Doanh nghiệp chỉ cần nộp bản giấy chứng từ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1;

– Doanh nghiệp được phép nộp bản điện tử chứng từ quy định từ điểm c đến điểm e khoản 1;

– Doanh nghiệp được miễn các chứng từ còn lại từ điểm g đến điểm I khoản 1.
2.Ưu tiên về nộp chậm chứng từ

Doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp chậm chứng từ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày cấp C/O đối với các chứng từ được phép nộp chậm theo quy định;
3.Ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi

Thời gian xử lý hồ sơ dưới dạng bản giấy tối đa 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
4.Ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất

Doanh nghiệp được áp dụng chế độ Luồng Xanh được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất trong quá trình đề nghị cấp C/O ưu đãi.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mr Việt : 0943.064.205