Nhập khẩu găng tay y tế sử dụng phẩu thuật

Nhập khẩu găng tay y tế sử dụng phẩu thuật bằng cao su (mới 100%). – Mặt hàng găng tay y tế dùng trong phẫu thuật có được nhập khẩu thông thường hay phải cần có điều kiện gì? – Nếu  nhập khẩu từ Campochia về Việt Nam để khử trùng, sau đó xuất khẩu đi Pháp thì khai báo hải quan theo hình thức gì và hồ sơ hải quan cần những gì?

1./ Về chính sách mặt hàng: Nhập khẩu găng tay y tế sử dụng phẩu thuật

Mặt hàng găng tay y tế không thuộc Phụ lục 1 danh mục trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế  quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Hiện nay, việc phân loại các trang thiết bị y tế theo Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế phục vụ cho việc công bố tiêu chẩn áp dụng và đăng ký lưu hành cho trang thiết bị y tế nhập khẩu

– Căn cứ điều khoản 2 điều 3 Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định:

          “Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu

          …2. Các trang thiết bị y tế không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư này được nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, khi nhập khẩu mặt hàng găng tay công ty không phải xin giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm định chất lượng công ty thực hiện theo quy định tại điều 40 và 49 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

2./ Về thủ tục gia công: Nhập khẩu găng tay y tế sử dụng phẩu thuật

Nếu công ty nhập khẩu từ Campochia về Việt Nam để khử trùng, sau đó xuất khẩu đi nước thứ 3 thì có thể thực hiện thủ tục theo loại hình gia công.

Khi đó, công ty ký hợp đồng theo các điều khoản theo Luật Thương mại 2005 và phải thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất cho cơ quan hải quan. Sau khi cơ quan hải quan kiểm tra cơ sở sản xuất và có kết luận đủ điều kiện gia công, công ty mới được phép thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài.

Về thủ tục đối với loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài, công ty thực hiện theo quy định tại mục 1, mục 2 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn Nhập khẩu găng tay y tế sử dụng phẫu thuật

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Hà   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhàn   : 0911 030 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Nhập khẩu găng tay y tế sử dụng phẩu thuật