Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!