Nghị định 127/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016

Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất AANZFTA) của Việt Nam thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AANZFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được ban hành kèm theo Nghị định này;

– Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định (kể cả hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước Việt Nam);

– Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu (các nước thành viên trong Hiệp định) vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định;

– Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu AANZ theo quy định của Bộ Công Thương.

Nghị định 127/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư 168/2014/TT-BTC.

 

Bấm vào đây để xem   127_2016_ND-CP_321859