Kinh doanh vận tải biển là gì?

Kinh doanh vận tải biển là gì? Kinh doanh vận tải biển (tạm dịch: Sea Transportation Business) là việc kinh doanh có sử dụng tàu biển để vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lí.

Kinh doanh vận tải biển là gì?
Kinh doanh vận tải biển là gì?

Kinh doanh vận tải biển là việc kinh doanh có sử dụng tàu biển để vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lí.

Qui định về kinh doanh vận tải biển:

Điều kiện kinh doanh vận tải biển

Người kinh doanh vận tải biển tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển theo qui định của pháp luật và chỉ được kinh doanh vận tải biển sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển

1. Có đăng kí kinh doanh ngành nghề vận tải biển.

2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải có bộ phận chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Quản lí an toàn theo qui định của Bộ luật quốc tế về quản lí an toàn – ISM Code nếu kinh doanh vận tải biển tuyến quốc tế;

b) An ninh hàng hải theo qui định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng – ISPS Code nếu kinh doanh vận tải biển tuyến quốc tế;

c) Hoạt động khai thác tàu biển và thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

3. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách lĩnh vực khai thác tàu biển phải có bằng đại học về một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác tàu biển tối thiểu 03 năm.

4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách hệ thống quản lí an toàn, an ninh phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lí khai thác tàu biển tối thiểu 02 năm; được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ phù hợp theo qui định.

5. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách pháp chế doanh nghiệp phải có bằng đại học về chuyên ngành luật và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 02 năm.

6. Có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tương đương 20 (hai mươi) tỉ đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 05 (năm) tỉ đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa.

Mọi thông tin chi tiết về Kinh doanh vận tải biển là gì? xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Mrs Vân:0903 299 588 – E-mail: van.agencyhph@cclsa-vn.com

Mr Đức: 0365 022 066 – info@vnll.vn