Không được sửa thông tin trên vận đơn của hãng vận tải

Đó là ý kiến trao đổi của Cục Hải quan Lạng Sơn đối với thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc có được sửa thông tin trên vận đơn của hãng vận tải.

Bạn đọc hỏi: Ngày 4/6/2017, công ty chúng tôi thực hiện chuyển cửa khẩu cho lô hàng lẻ có vận đơn số HX20170603 do chi nhánh công ty tại Trung Quốc phát hành từ cửa khẩu quốc tế đường bộ về chi cục quản lý kho hàng lẻ bằng hình thức khai báo tờ khai vận chuyển độc lập.

Sau khi kết thúc vận chuyển ngày 5/6/2017 (chi cục hải quan nơi vận chuyển đến thực hiện lệnh BIA), đến ngày 8/6/2017, chúng tôi nhận được thông báo sửa trọng lượng (Gross Weight) trên vận đơn số HX20170603 từ chi nhánh công ty phía Trung Quốc do sai sót trong quá trình phát hành vận đơn cho lô hàng.

Vì lô hàng đã được bàn giao cho chi cục quản lý kho hàng lẻ, cũng như tờ khai vận chuyển độc lập đã được thanh khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Do đó, xin được hỏi việc sửa đổi lại trọng lượng trên vận đơn của lô hàng thuộc thẩm quyền phê duyệt của chi cục hải quan quản lý kho hàng lẻ hay chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế đường bộ (nơi vận chuyển đi) và những yêu cầu về hồ sơ, chứng từ để thực hiện thủ tục sửa đổi trên?

Việc sửa đổi lại thông tin về trọng lượng trên vận đơn của lô hàng có hay không vi phạm các quy định về khai hải quan (điều 7); về giám sát hải quan (điều 11) tại Nghị Định 45/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Về vấn đề bạn đọc nêu, theo Cục Hải quan Lạng Sơn, căn cứ theo Mục d.1 Khoản 1, Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK quy định: “Việc khai bổ sung, hủy tờ khai vận chuyển hàng hóa được thực hiện trước thời điểm cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào hệ thống”.

Do đó, hàng hóa khi đã đến chi cục điểm đích và đã được chi cục hải quan điểm đích thực hiện lệnh BIA trên hệ thống thì người khai hải quan không được phép sửa trên hệ thống theo quy định dẫn trên.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định 45/2016/NĐ-CP quy định: “2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau: Hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa từ nước ngoài vào cảng trung chuyển hoặc từ cảng trung chuyển ra nước ngoài.