Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới quý cổ đông. (Đề nghị xem trong file đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Thong bao thay doi nhan su Bien ban,

Nghi quyet dai hoi dong co dong 2018