Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Chiều cùng ngày 28/6/2019, Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019. Chủ trì Hội nghị Ông Mai Lê Lợi – Tổng Giám đốc Công ty và bà Vũ Thị Phượng – Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông  Nguyễn Văn Hạnh – Phó TGĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HHVN và một số đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, cùng với sự có mặt của 62 đại biểu tiêu biểu xuất sắc về dự Hội nghị

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Hội nghị thông qua một số nội dung chính sau:

  1. Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị Quyết Hội nghị người lao động 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  2. Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2018, chương trình công tác năm 2019
  3. Quyết định khen thưởng đã có thành tích, đóng góp trong hoạt động SXKD năm 2018 cho 04 tập thể và 62 cá nhân

Tiếp theo chương trình, Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã triển khai Đại hội Công đoàn Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng:

  1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội;
  2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ II (2013 – 2018), mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III ( 2019 -2024)
  3. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 7 đồng chí.
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Đại hội Công đoàn Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức Công đoàn Công ty; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn Công ty phát triển vững mạnh; bầu ra Ban Chấp hành khóa mới đủ sức lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo phong trào, hoạt động của Công đoàn Công ty.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn