Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi

Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi
Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi

Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi làm thành 1 bộ, ngoài cùng là trang bìa, tiếp theo là danh mục tài liệu bao gồm:
– Văn bản đề nghị đăng ký
– Đăng ký kinh doanh của công ty bạn (sao công chứng)
– Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ( hợp pháp hóa lãnh sự). Giấy ủy quyền phải do đại diện nhà sản xuất bên TQ ký tươi nhé và phải nộp bản ký tươi này.
– CFS (bản sao công chứng )
– Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm
– Kết quả kiểm nghiệm thành phần (phải làm tại VN và sẽ nộp sau cùng với kết quả khảo nghiệm)
– Kết quả khảo nghiệm (phải khảo nghiệm ở VN và chỉ được khảo nghiệm sau khi bạn nộp hồ sơ và có giấy phép khảo nghiệm)
– Nhãn của sản phẩm: nhãn phải là tiếng Việt theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và phụ lục về nhãn trong file tôi gửi kèm theo). Nếu nhãn là tiếng nước ngoài thì phải nộp nhãn gốc (bản scan màu có đóng dấu), kèm theo nhãn phụ của sản phẩm bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung. Nhãn phụ phải đảm bảo kích thước đủ nhỏ để không che khuất chữ trên nhãn chính mới đúng quy định. Trường hợp nhãn phụ không ghi đủ thông tin thì phải kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. ( Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký lưu hành – Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi

 1. Hồ sơ đăng ký lưu hành mới làm thành 01 bộ bản giấy kèm theo bản điện tử định dạng PDF.
 2. Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định tại các Điều 22 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, giữa các phần có phân cách, có trang bìa và danh mục tài liệu.
 3. Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
 4. Yêu cầu đối với giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành:
 5. a) Bản gốc Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành. Giấy ủy quyền phải đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;
 6. b) Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với chế phẩm nhập khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;
 7. c) Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm được thực hiện bởi cơ sở độc lập (không phải cơ sở sản xuất, cơ sở đăng ký chế phẩm) và đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;
 8. d) Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất của chế phẩm được thực hiện bởi cơ sở đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;

đ) Mẫu nhãn của tất cả các quy cách đóng gói theo kích thước thực có xác nhận của cơ sở đăng ký. Trường hợp nhiều quy cách đóng gói có nhãn thiết kế giống nhau, cơ sở đăng ký nộp nhãn của quy cách đóng gói nhỏ nhất. Trường hợp mẫu nhãn chế phẩm nhập khẩu ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo nội dung nhãn phụ bằng tiếng Việt. Mẫu nhãn, nội dung nhãn phụ của chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

 1. e) Bản sao hợp lệ giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất;
 2. Các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành phải được cơ sở đăng ký đóng dấu giáp lai hoặc vào từng trang tài liệu.)
 3. Mọi thông tin chi tiết về Hồ sơ đăng ký lưu hành hương muỗi xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
 4. Mrs Hiền: 0943.201.313 – thuhien.ttgd@gmail.com