Hải quan HCM: gặp gỡ 300 DN có kim ngạch XNK lớn

Theo Cục Hải quan TP.HCM, để hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nuôi dưỡng nguồn thu, đơn vị đang chuẩn bị tổ chức hội nghị gặp gỡ 300 doanh nghiệp có kim ngạch XNK lớn làm thủ tục qua các cửa khẩu TP.HCM. Dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 8-2016.

Theo đó, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM sẽ chủ trì hội nghị gặp gỡ 300 DN để thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ: Giúp các doanh nghiệp bằng cách chủ động gặp gỡ DN để tìm hiểu kế hoạch sản xuất; cùng với cơ quan chuyên ngành, cơ quan kinh doanh cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN; thông qua đó đơn vị xây dựng kế hoạch để phục vụ DN cho hiệu quả.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường yêu cầu các đơn vị kịp thời tìm hiểu xem DN có khó khăn vướng mắc hay không, vướng mắc đó ở văn bản nào thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, đơn vị nào để cùng có trách nhiệm phản ánh với các bộ ngành để tháo gỡ cho DN. Tháo gỡ được khó khăn cho DN là giúp giảm bớt chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật những văn bản chính sách mới, đặc biệt, phải tổng hợp được những thủ đoạn buôn lậu, gian lận mới cảnh báo cho DN để họ tránh, hướng DN tuân thủ tốt pháp luật. “300 DN chiếm hơn 80% số thu của Cục mà tuân thủ pháp luật tốt thì chúng ta hoàn toàn yên tâm cho công tác thu để tập trung nguồn lực quản lý, giám sát những DN trong danh sách trọng điểm”- Phó Tổng trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo.

Việc tổ chức Hội nghị 300 DN là bước khởi đầu cho một lộ trình kế hoạch hợp tác phát triển giữa cơ quan Hải quan và DN không chỉ cho năm 2016 mà cho cả những năm tiếp theo.