Đóng hàng container - loại hàng bao

Cung cấp các dịch vụ đóng hàng vào container – loại hàng bao

* Các mặt hàng : Phân bón DAP, MAP, DCP, gạo, đường, cafe hạt…..và nhiều mặt hàng khác

* Cách thức cơ bản đóng hàng bao vào container loại 20 feet : Việc đóng hàng bao phụ thuộc vào nhiều yế tố như: loại hàng hóa, đặc tính lý, hóa của hàng hóa để có các phương án đóng phù hợp.

+ Loại hàng bao 70kg: Đóng Cao 9/ 10 hàng/ 27 bao/hàng => 19.8 tấn/cont ( VD hàng cafe hạt…)

+ Loại hàng bao 50 – 60kg: Đóng 12 hàng/ Cao 42 đến 46 bao/hàng  => 25 tấn/cont ( VD hàng đường, gạo…)

+ Loại hàng bao 50 – 60kg: Đóng 12 hàng/ Cao 42 đến 46 bao/hàng  => 27 tấn/cont (VD: hàng phân bón…)

* Liên hệ: Dịch vụ kho/bãi/ đóng xếp hàng hóa

0983.74.03.79 ( Hải Phòng) / 0902.199.789 (Lào Cai) / 0904.405.565 ( HCM)