Công văn của UBCK gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính lập cho năm 2019

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đồng ý cho phép Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (VLG) được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính lập cho năm 2019.

Đề nghị xem trong file đính kèm. Trân trọng cảm ơn!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

CV cho phep gia han thoi gian cong bo bao cao tai chinh VLG