Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đồng ý cho Công ty gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo Công văn  của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đồng ý cho Công ty gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

CV dong y gia han to chuc Dai hoi dong co dong 2018

Trân trọng cảm ơn!